Publiczne Gimnazjum nr 3 w Sieradzu
Dzisiaj jest środa, 25 kwietnia 2018 r., 115 dzień roku  
Menu


Gości online: 1"Pracownie komputerowe dla szkół"


Od 2007 roku Gimnazjum nr 3 posiada pracownię komputerową z dostępem do internetu wysposażoną w sprzęt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownia powstała w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" wdrażanego od roku 2004 rzez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Zgodnie z celami projektu pracownia umożliwia:

 • realizację zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
 • stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
 • stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
 • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.       

W ramach projektu szkoła wyposażona została w:

 • 10 stanowisk komputerowych dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z programowaniem podstawowym (system operacyjny MS Windows XP, pakiet biurowy MS Office)
 • serwer z monitorem i systemem sieciowym MS WindowsSmall Business Server 2003
 • drukarkę sieciową
 • skaner
 • wideoprojektor
 • komputer przenośny
 • materiały do budowy sieci komputerowej

Komputer przenośny i wideoprojektor stanowią mobilny zestaw multimedialny i są wykorzystywane przez nauczycieli do nauki innych przedmiotów.


 

      

 

     Wymieniony sprzęt stanowiący integralną całość umieszczony został w pracowni z  dpowiednio wykonaną instalacją elektryczną i zabezpieczeniami.

W 2009 roku szkoła otrzymała rownież oprogramowanie edukacyjne do nauki języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański), które zostało zainstalowane na otrzymanych komputerach.


Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016r.