Publiczne Gimnazjum nr 3 w Sieradzu
Dzisiaj jest środa, 25 kwietnia 2018 r., 115 dzień roku  
Menu


Gości online: 1Uroczyste nadanie imienia szkole - doniosła chwila w życiu naszej szkoły

31 maja 2010 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość nadania imienia Unii Europejskiej.

Nadawanie szkole imienia patrona jest jednym z działań mających na celu stworzenie odpowiedniego klimatu wychowawczego, ukształtowanie postaw moralnych i patriotycznych uczniów, ukazanie im wartości, jakie wiążą się z imieniem patrona a w efekcie wykształcenie więzi ze swoją szkołą. Nadanie imienia szkole to jednocześnie wydarzenie niezwykłe i niezapomniane, ważne dla całej społeczności szkolnej.
Uroczystość, która odbyła się 31 maja 2010r. uwieńczyła proces wyboru patrona naszej szkoły. Zaangażowani w niego byli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Szkoła otrzymuje imię patrona wybranego w demokratycznych wyborach, patrona symbolizującego wspólnotę i otwartość na inne narodowości - Unii Europejskiej.
Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się o godz. 9.00 mszą świętą odprawioną przez księdza Mariana Bronikowskiego w kościele parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, w której uczestniczyła społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. W trakcie mszy świętej poświęcony został sztandar szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców Gimnazjum nr 3. Po zakończeniu mszy wszyscy jej uczestnicy przenieśli się na teren szkoły, gdzie przed rozpoczęciem kolejnych części uroczystości mogli obejrzeć sale lekcyjne, ozdobione gazetkami tematycznymi o krajach Unii Europejskiej. Przy wejściu do szkoły goście mogli również zapoznać się z wystawą zdjęć na temat Unii Europejskiej i tradycji uniijnych kultywowanych w naszej szkole oraz wpisać się do księgi pamiątkowej i otrzymać broszurę informacyjną.
O godz. 11.00 w obecności zgromadzonych gości nastapiło uroczyste poświęcenie przez księdza prałata Józefa Frątczaka tablicy pamiątkowej ufundowanej przez społeczność szkolną i symboliczne przecięcie wstęgi przez posła RP Cezarego Tomczyka.
O godz. 12.00 przedstawiciele społeczności szkolnej i zaproszeni goście zgromadzili się na sali gimnastycznej. Swoją obecnością uświetnili uroczystość:
- Prezydent Miasta Sieradza - Jacek Walczak
- Wiceprezydent Miasta Sieradza - Cezary Szydło
- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu - Irena Tubilewicz
- Dyrektor Biura Poselskiego pani Poseł Joanny Skrzydlewskiej - Bronisław Sagan
- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Jadwiga Maciejewska
- Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego - Zbigniew Krasiński
- Przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego - Henryk Waluda
- Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi- Elżbieta Cieślak-Błasik
- senator RP - Marek Trzciński
- posłowie RP - Piotr Polak i Cezary Tomczyk
- Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu - Sławomir Balcerzak
- pierwszy Dyrektor placówki, obecnie Prezes Związku Sybiraków - Antoni Firlit
- nauczyciele Teresa Wołodko i Renata Siawris oraz młodzież ze szkoły polskiej w Mościszkach na Litwie
- ks. prałat Józef Frątczak oraz ks. Damian Bułakowski
- dyrektorzy sieradzkich przedszkoli, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- dyrektorzy, prezesi organizacji, instytucji, placówek oświaty, kultury i sportu z
terenu miasta Sieradza
- Przewodniczący Rady Rodziców - Andrzej Biernat
- przedstawiciele społeczności uczniowskiej poznańskiego Gimnazjum nr 24, które jako jedno z pierwszych przyjęło imię Unii Europejskiej
- przedstawiciele służb mundurowych i lokalnych mediów
- obecni i byli pracownicy naszej szkoły
- uczniowie i rodzice.
Kolejna część uroczystości rozpoczęła się Hymnem Państwowym, po którym wprowadzony został Poczet Sztandarowy Gimnazjum nr 24 w Poznaniu. Pani Dyrektor Helena Rajewska powitała następnie wszystkich zgromadzonych. Zaproszeni goście mogli bliżej poznać dorobek i osiągnięcia naszej szkoły dzięki prezentacji multimedialnej wspartej miłą narracją p. Anety Leszczyńskej i p. Marcina Gabrysiaka. Po zakończeniu prezentacji pan Prezydent Miasta Sieradza w towarzystwie Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu Ireny Tubilewicz odczytał i wręczył pani Dyrektor Helenie Rajewskiej Uchwałę Rady Miasta nadającą naszej szkole imię Unii Europejskiej oraz prezent w postaci projektu wielofunkcyjnego boiska dla naszej szkoły.
Doniosłą chwilą uroczystości nadania imienia było przekazanie sztandaru Dyrektorowi Gimnazjum nr 3 przez przedstawicieli Rady Rodziców: p. Dariusza Pańczyszyna, p. Elżbietę Pijankę i p. Małgorzatę Szwajcak. Sztandar przekazno kolejno Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu reprezentowanymu przez uczniów: Karolinę Wróblewską z kl. IId, Patrycję Rajewską z kl. IId i Kamila Rogalskiego z kl. IIe, po czym uczniowie - reprezentanci wszystkich klas Gimnazjum nr 3 złożyli uroczyste ślubowanie.
Wśród zaproszonych gości był również Przewodniczący Parlamentu Europejskiego pan Jerzy Buzek, któremu obowiązki służbowe nie pozwoliły niestety zaszczycić nas swoją obecnością. Pan Jerzy Buzek przesłał na ręce Pani Dyrektor Heleny Rajewskiej list, który odczytany został następnie przez prowadzącego część oficjalną uroczystości p. Dominika Dąbrowskiego. Współprowadząca uroczystość p. Agnieszka Ogrodowczyk odczytała natomiast list od pani Urszuli Bednarz-Brzozowskiej - Zastępcy Dyrektora Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która w imieniu zaproszonego na uroczystość nadania imienia szkole Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Donalda Tuska wyraziła nadzieję, że "data 31 maja 2010r. tworzy nową kartę w historii placówki, a nadane jej ambitne imię wyznaczy ważny cel, do którego warto dążyć z całych sił".
W dalszej części uroczystości zabrali głos zaproszeni goście. Ciepłymi słowami wyrazili gratulacje i życzenia. Pani Dyrektor Helena Rajewska podziękowała za nie mówiąc, że"świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często konkretnymi czynami jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę".
Oficjalną część uroczystości zakończyło ciekawe przedstawienie "Źródło mocy" przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod opieką p. Jolanty Wojdały nawiązujące do idei zjednoczenia państw. Po inscenizacji szkolny chór odśpiewał hymn "Oda do radości" , po czym goście zostali zaproszeni na poczęstunek i odwiedzanie szkoły.
Niewatpliwie, dzień 31 maja 2010 roku zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych.

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016r.