Publiczne Gimnazjum nr 3 w Sieradzu
Dzisiaj jest środa, 25 kwietnia 2018 r., 115 dzień roku  
Menu


Gości online: 1Kalendarz szkolny 2015/2016

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

1 września 2015r.
 klasy I, II i III - godz. 8 :30


2.

Wywiadówka –wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli Rady Rodziców, odbiór zestawu podręczników

3 września 2015 r.

( czwartek)

Klasy I – godz 17:00

2.

Wywiadówka wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli Rady Rodziców

8 września 2015 r.

(wtorek)

klasy II, III – 17:00

3.

Otrzęsiny klas I .

28 września 2015 r.

( poniedziałek)

4.

Dzień Edukacji Narodowej – wolny od zajęć dydaktycznych.

14 października 2015 r.

( środa)

5.

Wywiadówka śródsemestralna dla rodziców

3 listopada 2015 r. (wtorek)

Klasy I , II, III - godz. 17.00

6.

Dzień otwartej szkoły

  1. grudnia 2015 r. (wtorek)

17:00 – 18:00

7.

Wystawienie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz przez wychowawców przewidywanych niedostatecznych ocen śródrocznych oraz przewidywanych śródrocznych nagannych ocen zachowania

18 grudnia 2015 r.

( piątek)

8.

Poinformowanie pisemne rodziców przez wychowawców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych śródrocznych nagannych ocenach zachowania.

do 20 grudnia 2015 r.

(wtorek)

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2015 r.

10.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4, 5 stycznia 2016 r.

( poniedziałek, wtorek)

11.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III z historii i wos oraz j polskiego.

11 stycznia 2016 r.

( poniedziałek)

12.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki

12 stycznia 2016 r.

( wtorek )

13.

Dzień otwartej szkoły.

12 stycznia 2016 r.

( wtorek )

14.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III z j. obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

13 stycznia 2016 r.

( środa)

15.

Wystawienie i poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz przez wychowawców     

o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz przewidywanych ocenach zachowania

do 14 stycznia 2015 r. (czwartek)

16.

Poinformowanie pisemne rodziców przez wychowawców o przewidywanych dla ucznia ocenach śródrocznych oraz śródrocznej ocenie zachowania.

do 15 stycznia 2015 r. (piątek)

17.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP.

22 stycznia 2015 r.

( piątek)godz.14:30

18.

Wywiadówka śródroczna dla rodziców.

28 stycznia 2015 r.

( czwartek )

klasy I, II, III – 17:00

19.

Ferie zimowe.

15 - 28 lutego 2015 r.


20.

Wiosenna przerwa świąteczna.

24 – 29 marca 2016 r.

21.

Dzień otwartej szkoły

12 kwietnia 2016 r. ( wtorek )

17:00 – 18:00

22.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Egzamin gimnazjalny z j. polskiego oraz historii i wos dla uczniów kl.III

Testy kompetencji z j. polskiego oraz historii i wos dla uczniów klas II

18 kwietnia 2016 r.

( poniedziaek) godz 9:00

18 kwietnia 2016 r.

godz 13:15

23.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Egzamin gimnazjalny z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych dla uczniów kl.III


Testy kompetencji z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas II

19 kwietnia 2016 r.

godz 9:00 ( wtorek)


19 kwietnia 2016 r.

godz. 13:15 ( wtorek)

24.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Egzamin gimnazjalny z języków obcych dla uczniów kl.III


Testy kompetencji z języków obcych dla uczniów klas II

20 kwietnia 2016 r.

godz 9:00  ( środa)


20 kwietnia 2016 r.

godz 13:00   (środa)

25.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2016 r.

( poniedziałek)

26.

Wywiadówka śródsemestralna dla rodziców

10 maja 2016 r. ( wtorek)

klasy I,II,III – 17:00

27.

Bal gimnazjalny dla uczniów klas III

maj 2016 r. ( sobota)-dokładna data ustalona będzie z rodzicami

28.

Wystawienie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców  przewidywanych rocznych niedostatecznych ocen oraz przewidywanych rocznych nagannych ocen zachowania

do 23 maja 2016 r.

(poniedziałek)

29.

Poinformowanie pisemne rodziców przez wychowawców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych rocznych  nagannych ocenach zachowania.

do 24  maja 2016 r.

( wtorek)

30.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27 maja 2016 r.

( piętek)

29.

Dzień otwartej szkoły

7 czerwca 2013 r.               

( wtorek)

30.

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz przez wychowawców o przewidywanych rocznych ocenach oraz przewidywanych rocznych ocenach zachowania

10 czerwca 2016 r.

( piątek )

31.

Poinformowanie rodziców przez wychowawców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz rocznej ocenie zachowania

do 12 czerwca 2016 r.

( poniedziałek)

32.

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

19 czerwca 2016r.
(poniedziałek) godz. 13.30

33.

   

34.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

24 czerwca 2016 r.(piątek)

Klasy III - godz. 8.30

Klasy I i II – godz. 11:00Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016r.